050-3131439 info@gereikendal.nl

Home

Het werk van kunstschilder Ger Eikendal (Noordelijke realisten) gaat over thema’s met een maatschappelijk relevante inhoud. Dat kunnen complexe politieke theorieën zijn of algemene, alledaagse gebeurtenissen. Met het verbeelden van een ME’er met een schild waarop ‘Coca Cola’ staat of van het Vrijheidsbeeld in New York omgeven door een olieraffinaderij laat de kunstschilder zijn eigen kritische mening over deze onderwerpen horen. Ger Eikendal wordt gerekend tot de Noordelijke realisten.