050-3131439 info@gereikendal.nl

Curriculum Vitae

Maatschappelijk relevant
Het zijn geen vanzelfsprekende beelden, die Ger Eikendal schildert.
Vervallen gebouwen met hun voeten in het water, half afgescheurde affiches en grote industriële complexen bevolken zijn doeken. Zijn werk gaat over thema’s met een maatschappelijk relevante inhoud. Dat kunnen complexe politieke theorieën zijn of algemene, alledaagse gebeurtenissen. Met het verbeelden van een ME’er met een schild waarop ‘Coca Cola’ staat of van het Vrijheidsbeeld in New York omgeven door een olieraffinaderij laat de schilder zijn eigen kritische mening over deze onderwerpen horen.

De titel vormt daarbij een belangrijk onderdeel van het schilderij en geeft richting aan de betekenis van de voorstelling. Maar deze is zodanig geformuleerd dat er voldoende ruimte overblijft voor een eigen interpretatie. In ‘De moraal is weggevallen’ schept de titel een context voor de twee affiches aan de muur. De half afgescheurde posters hangen aan een kale wand in een lege, vervallen kamer waar alleen nog wat stoelen herinneren aan menselijke aanwezigheid.

‘Kritisch realisme’
Als kunstenaar voelt Eikendal zich aangetrokken tot de Duitse stroming van het ‘kritisch realisme’ uit de jaren dertig van de vorige eeuw die met provocerende beelden mensen wilde wakker schudden en hen meer politiek en sociaal bewust probeerde te maken. Ook Eikendal wil met zijn schilderijen de kloof tussen maatschappij en kunst verkleinen en zijn thema’s en symboliek leesbaar maken voor het brede publiek. ‘Ik probeer via mijn schilderijen mensen bewust te maken van hun omgeving.’

Schoonheid en vergankelijkheid gaan samen
Veelvuldig zien we de beeltenis van Marilyn Monroe op een poster als symbool van schoonheid, eenzaamheid en verval, ook de ruïnes en klassieke gebouwen verwijzen daarnaar. Voor Eikendal belichamen deze beelden de tragiek van het voorbijgaan van de tijd, maar vertegenwoordigen ze ook het respect voor de materie: schoonheid en vergankelijkheid gaan samen.

Kritisch
Stond aanvankelijk het verhaal en zijn boodschap bij Eikendal centraal, de laatste jaren tracht hij meer een middenweg te vinden tussen de kritische verwoording van zijn idealen en de behoefte van de toeschouwer om in het werk de eigen fantasie de ruimte te geven. Dat wil niet zeggen dat de scherpe kantjes er af zijn en dat hij minder kritisch tegen de wereld aankijkt.

Technisch, ambachtelijk schilderen
Ger Eikendal volgde een opleiding tekenen- en maatschappijleer aan een lerarenopleiding in Groningen. Zijn kritische visie op de samenleving heeft hij sindsdien behouden. Van collega Gerrie Wachtmeester leerde hij het technisch, ambachtelijk schilderen.
De onderwerpen van Eikendal zijn zeer divers. De kunstenaar gaat uit van de boodschap die hij wil overbrengen en zoekt daar het juiste beeld bij. Hij visualiseert als het ware de inhoud van zijn verhaal. Italië met zijn specifieke architectuur en landschap is daarbij vaak een bron van inspiratie.

Invloed van de reclame
Ook de invloed van de reclame is duidelijk herkenbaar in zijn voorstellingen. Niet alleen het gebruik van posters en graffiti, maar ook de eenduidige opbouw van de voorstelling verwijst daarnaar. Techniek en verbeelding gaan hier hand in hand.